Als Hoofd BHV vertaal je het ARBO-beleid naar concrete maatregelen en heb je de beleidsmatige zorg voor de bedrijfshulpverlening. Een Hoofd BHV heeft meestal ook de verantwoordelijkheid als Preventiemedewerker. Daarom hebben we de lesstof gebundeld in deze cursus. In twee dagen beheers je alle benodigde kennis en vaardigheden.

Resultaat

Inzicht in preventiebeleid verkrijgen. Het inrichten van de BHV-organisatie, volgens de geldende wet- en regelgeving, toegepast op de eigen situatie.

Voor wie

De hoofd BHV opleiding is bedoeld voor personen die:

 • de rol van preventiemedewerker op zich nemen
 • managementverantwoordelijkheid dragen voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie
 • verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, implementeren en het in stand houden van het bedrijfshulpverleningsbeleid in de organisatie

Inhoud Hoofd BHV opleiding
Het Hoofd BHV / Preventiemedewerker is beleidsmatig verantwoordelijk voor:

Arbozaken, preventie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. 

De taken die eruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld: 

 • Organiseren van de bedrijfshulpverlening
 • Beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Zorg voor communicatie
 • Zorgen voor het laten opleiden en oefenen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

Het Hoofd BHV heeft geen direct operationele taak tijdens een calamiteit

Tijdens de Hoofd BHV opleiding wordt uitgelegd wat de precieze rol van de preventiemedewerker is. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Taken en positie van de preventiemedewerker
 • Arbowet en overige regelgeving
 • RI&E en plan van aanpak Arbobeleid, organisatie van arbozorg
 • Communicatie intern en met derden
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn; Arbeidshygiëne, risicobeheersing