Heeft u dan als preventiemedewerker voldoende kennis van zaken? U bent preventiemedewerker geworden, maar weet niet precies wat dit concreet inhoudt. Een goede functie-omschrijving is niet eens aanwezig. Zelfs de risico inventarisatie biedt geen duidelijkheid. Heeft u wel voldoende kennis van zaken mocht de Inspectie SZW spontaan langskomen? Met deze basismodule leert u taken, verantwoordelijkheden én de randvoorwaarden kennen!

Doel van de opleiding
Na het volgen van deze cursus kent u de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker binnen uw bedrijf.

Voor wie?
Arbo-coördinatoren en -adviseurs, preventiemedewerkers, OR/MR-leden, VGWM-leden en functionarissen die theoretische kennis en praktische vaardigheden nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Inhoud

  • De preventiemedewerker en de Arbowet
  • Rol of taak van de preventiemedewerker
  • Preventiemedewerker en de relatie binnen organisaties
  • Adviesrol aan OR of Personeelsvertegenwoordiging
  • Voorlichtingsrol preventiemedewerker
  • Rol binnen de risico inventarisatie en evaluatie
  • Werkplekadvies en instructie
  • Tips verslaglegging RI&E / instructie en protocollering
  • Inbreng arbo-onderwerpen door deelnemers en feedback
  • Advies vervolgtraject

Duur
1 dag

Groepsgrootte
Minimaal 6, maximaal 12 personen