BHV Opleidingen

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet legt werkgevers de plicht op om een aantal werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). De cursus BHV is gericht op personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen.

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus BHV!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Doel

Doel van de cursus is de deelnemer te trainen in enkele kerntaken, zodat hij na afloop van de cursus in staat is om de taak van de hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance etc.) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn.

 

Inhoud

De cursus bestaat uit de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en bevat vier hoofdonderwerpen:

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het verplaatsen van gewonden;
 2. Verbindingen en communicatie met externe hulpverleningsdiensten;
 3. Brand en brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen;
 4. Alarmering en ontruiming.

 

Overige informatie

Duur:  2 dagdelen, 1 per module.
Locatie: Appingedam , Zuidbroek of in-company.

 

Vrijstelling

Voor zowel het examen eerste hulp als het examen brandbestrijding en ontruiming kan NIVI BHV BV. Opleiding & Training vrijstellingen verlenen, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Neem contact op

 

 

 

BHV Cursus Herhaling

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de BHV'er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, kunnen werkgevers aantonen te voldoen aan de basisverplichting.

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus bijscholing BHV!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Doel

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst.

 

Inhoud

De cursus bestaat uit de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en bevat vier hoofdonderwerpen:

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het verplaatsen van gewonden;
 2. Verbindingen en communicatie met externe hulpverleningsdiensten;
 3. Brand en brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen;
 4. Alarmering en ontruiming.

 

Overige informatie

Duur: 2 dagdelen, 1 per module.
Locatie: Appingedam, Zuidbroek of in-company.

 

Neem contact op!

 

 

 

Hoofd BHV

Als Hoofd BHV vertaal je het ARBO-beleid naar concrete maatregelen en heb je de beleidsmatige zorg voor de bedrijfshulpverlening. Een Hoofd BHV heeft meestal ook de verantwoordelijkheid als Preventiemedewerker. Daarom hebben we de lesstof gebundeld in deze cursus. In twee dagen beheers je alle benodigde kennis en vaardigheden.

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus BHV Hoofd!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Resultaat

Inzicht in preventiebeleid verkrijgen. Het inrichten van de BHV-organisatie, volgens de geldende wet- en regelgeving, toegepast op de eigen situatie.

 

Doelgroep

De hoofd BHV opleiding is bedoeld voor personen die:

 • de rol van preventiemedewerker op zich nemen
 • managementverantwoordelijkheid dragen voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie
 • verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, implementeren en het in stand houden van het
 • bedrijfshulpverleningsbeleid in de organisatie

Inhoud Hoofd BHV opleiding

Het Hoofd BHV / Preventiemedewerker is beleidsmatig verantwoordelijk voor arbozaken, preventie en bedrijfshulpverlening in de organisatie.

De taken die eruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld:

 • Organiseren van de bedrijfshulpverlening
 • Beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Zorg voor communicatie
 • Zorgen voor het laten opleiden en oefenen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

Het Hoofd BHV heeft geen direct operationele taak tijdens een calamiteit

Tijdens de Hoofd BHV opleiding wordt uitgelegd wat de precieze rol van de preventiemedewerker is. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Taken en positie van de preventiemedewerker
 • Arbowet en overige regelgeving
 • RI&E en plan van aanpak Arbobeleid, organisatie van arbozorg
 • Communicatie intern en met derden
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn; Arbeidshygiëne, risicobeheersing

 

Neem contact op

 

 

 

Wordt ook preventiemedewerker in slechts 1 dag!

Heeft u dan als preventiemedewerker voldoende kennis van zaken? U bent preventiemedewerker geworden, maar weet niet precies wat dit concreet inhoudt. Een goede functie-omschrijving is niet eens aanwezig. Zelfs de risico inventarisatie biedt geen duidelijkheid. Heeft u wel voldoende kennis van zaken mocht de Inspectie SZW spontaan langskomen? Met deze basismodule leert u taken, verantwoordelijkheden én de randvoorwaarden kennen.

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus preventiemedewerker in één dag!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Doel

Na het volgen van deze cursus kent u de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker binnen uw bedrijf.

 

Doelgroep

Arbo-coördinatoren en -adviseurs, preventiemedewerkers, OR/MR-leden, VGWM-leden en functionarissen die theoretische kennis en praktische vaardigheden nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

Inhoud

 • De preventiemedewerker en de Arbowet
 • Rol of taak van de preventiemedewerker
 • Preventiemedewerker en de relatie binnen organisaties
 • Adviesrol aan OR of Personeelsvertegenwoordiging
 • Voorlichtingsrol preventiemedewerker
 • Rol binnen de risico inventarisatie en evaluatie
 • Werkplekadvies en instructie
 • Tips verslaglegging RI&E / instructie en protocollering
 • Inbreng arbo-onderwerpen door deelnemers en feedback
 • Advies vervolgtraject

Overige informatie

Duur: 1 dag.
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 personen

 

Neem contact op

 

 

 

Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

 

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus beheerder brandmeldinstallatie!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Doelgroep

Bereidt u zich voor op de rol van beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)? Dan is dit de juiste cursus. Er zijn geen vooropleidingseisen, maar het is wenselijk dat u affiniteit hebt met bedrijfshulpverlening (BHV)

 

Doel

Aan het einde van de cursus kunt u:

 • De taken van de beheerder BMI aangeven
 • De opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie toelichten
 • Periodieke controles uitvoeren
 • Gegevens in het logboek registreren en rapporteren
 • Instructies geven aan derden

 

Aanpak

Beheerder BMI is een systeemonafhankelijke cursus die ingaat op het beheer van de BMI en periodieke controles. U bent in de gelegenheid de meest voorkomende handelingen te oefenen.

 

Overige informatie

Duur: 1 dag.
Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

 

Neem contact op

 

 

 

EHBO Oranje Kruis

Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus EHBO Oranje kruis!

 

Schrijf je gelijk in!

 

Doel

Op verantwoorde wijze hulp kunnen verlenen bij een plotseling optredende stoornis
in de gezondheidstoestand van een medemens.

 

Inhoud

De cursus duurt 3 dagen, waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 • de vijf belanrgijke punten van de eerste hulp
 • het menselijk lichaam
 • stoornissen in de vitale functies
 • reanimatie en gebruik AED
 • uitwendige wonden
 • letsels aan de botten, gewrichten en spieren
 • oogletsels
 • vergiftigingen
 • electriciteitsongevalen
 • letsels door koude of warmte

 

Certificering

Aan het einde van de cursus wordt door een examenteam van Het Oranje Kruis een praktisch examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het EHBO diploma van Het Oranje Kruis.

 

Geldigheid certificaat

Het EHBO diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheid te handhaven moeten per jaar minimaal 12 uren bijscholing gevolgd worden.

 

Neem contact op