NIVI Opleiding TVK

NIVI Opleiding Tactisch Veiligheidskundige (TVK)

Het begrip veiligheid is binnen alle bedrijven een veelbesproken onderwerp. Naast de wet- en regelgeving wordt de nadruk steeds meer gelegd op de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Veiligheid is namelijk geen kunstje die je mensen even kunt aanleren, het gaat hierbij om een stuk bewustwording bij iedereen die werkzaam is binnen de organisatie. De Tactisch Veiligheidskundige is dan ook diegene die ook vanuit het daadwerkelijke werkveld de wettelijke aspecten omzet in de eigen praktijk.

 

De TVK opleiding is in de praktijk de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige.

Tactisch Veiligheidskundige (MVK) is de persoon welke de schakelfunctie vervult oftewel de vertaler van het veiligheidsbeleid naar het operationeel niveau.

 

Is de TVK-opleiding iets voor jou?

Is het jouw verantwoordelijkheid om arbeids- en bedrijfsveiligheid succesvol en op tactisch niveau in alle processen van de organisatie te integreren? Dan kun jij je bekwamen als de veiligheids-professional die in verschillende branches waarde aan organisaties gaat toevoegen met kennis en kunde. Met de TVK-opleiding ontvang je de volledige bagage van kennis en kunde om jezelf waar te kunnen maken.
De TVK-er kan in vrijwel alle branches zijn of haar deskundigheid toepassen. Wil jij arbeids- en bedrijfsveiligheid op alle niveaus toepassen en de risico-manager zijn bij uitstek? Dan is onze opleiding TVK iets voor jou. Voor een succesvolle deelname aan de opleiding zijn een MBO werk- en denkniveau alsmede technische vakkennis nood-zakelijk

 

Studieduur en -belasting

Het minimale aantal contacturen die het NIVI voorschrijft is 50 uren. Onze TVK-opleiding bestaat uit 10 dagen. Daarmee bewerkstelligen wij 80 contact- uren. De totale studiebelasting is circa 120 uur. Dit laatste is afhankelijk van uw voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie, zoals het maken van opdrachten en het bestuderen van cursusmateriaal. Elke lesdag wordt gezien als een contactmoment. De wijze waarop de contactmomenten worden ingevuld is divers. Dat kan zijn in de vorm van werkgroepen, trainingsgroepen of bijvoorbeeld hoorcolleges. Alle lesdagen worden ondersteund en begeleid door een ter zake deskundige docent. Wij verwachten van de student natuurlijk een actieve inbreng in de inhoud en vorm van de opleiding.

 

Afstudeeropdracht

De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Dit betreft het opstellen en organiseren van een Toolbox. De opdracht wordt individueel en zelfstandig uitgevoerd en omvat de uitwerking van een praktijkvraag. Tijdens het mondelinge deel van het examen dient dit rapport te worden verdedigd ten overstaan van de examen-commissie en eventuele andere geïnteresseerden.

 

Persoonlijke begeleiding

We adviseren en begeleiden cursisten persoonlijk, zowel voor, tijdens, als na de opleiding.

 

Groepsgrootte

We houden de groepen bewust klein (max. 12 personen). Hiermee doen we recht aan het intensieve leerproces en de persoonlijke begeleiding.

 

Modules

De opleiding omvat 10 modules:

  • Module 1: Introductie + Wetgeving
  • Module 2: Arbeidsmiddelen
  • Module 3: Risicobeheersing
  • Module 4: Besloten Ruimten
  • Module 5: Gasmeten
  • Module 6: Bedrijfsorganisatie
  • Module 7: Gevaarlijke stoffen
  • Module 8: PSA
  • Module 9: Ongevalsonderzoek
  • Module 10: Fysieke belasting

 

Neem contact op