Veilig werken

Veilig werken

In de praktijk gaat het bij veilig werken vooral om werken met veilige en goedkeurde middelen en veilig omgaan met deze middelen. Het doel is dat het omgaan met machines en gereedschappen geen risico's mag opleveren. Hiervoor is het van groot belang dat de mensen die met deze middelen werken voorzien zijn van goede voorlichting en duidelijke werkinstructies. Onder aan de pagina kun je al onze opleidingen met betrekking tot veilig werken vinden!

 

Neem direct contact op!

 

Veilig werken | Opleidingen

Veilig werken begint bij een VCA-diploma en BHV-diploma. Met een VCA-diploma kunnen werknemers aantonen dat zij de basis kennis hebben op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. BHV-ers kunnen bij incidenten snel en optimaal ingrijpen om de schade te beperken en iedereen in veiligheid te brengen.

In andere gevallen is een specifieke opleiding van belang. Denk bijvoorbeeld aan heffen en hijsen. Wij bieden ook opleidingen gericht op specifieke onderdelen van het veilig werken. Kijk onder aan de pagina voor meer.

 

Schrijf je direct in!

 

 

Locatie

Onze opleidingscentra zitten in Appingedam en Zuidbroek, je bent dus welkom om hier een cursus te komen volgen. Maar we kunnen ook bij jouw bedrijf langskomen en de cursus in-company geven! Dat scheelt voor jullie heel wat moeite en de cursus sluit direct beter aan op de situatie van jullie bedrijf. Bekijk ook eens onze cursus agenda om te zien wanneer we welke opleiding geven en of er nog ruimte is!

 

Bekijk de Cursus agenda

 

Contact

Heb je vragen over Veilig werken? Wil je graag eerst meer informatie of een offerte ontvangen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen je met alle plezier verder om de veiligheid van jouw bedrijf te optimaliseren. Je kunt je uiteraard ook direct inschrijven via het inschrijfformulier.

 

Neem direct contact op!

 

 

Opleidingen:

 

 

Buitenwacht (Mangatwacht)

Deze praktijkgerichte cursus van een dag leidt op tot het persoonscertificaat “Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)”. De cursus wordt afgesloten met een EPCN examen, bestaande uit een theorie- en praktijkgedeelte. De cursus voldoet aan de eindtermen van de SSVV Opleidingengids.

 

Doelstelling:

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren als mangatwacht. De cursist krijgt inzicht in de vereiste documenten, de gevaren van een besloten ruimte, reddingshandelingen en leert om te gaan met de benodigde meetapparatuur. Bij het gebruik van deze apparatuur leert de cursist interpretatie en de juiste handelswijze bij de meetgegevens. De cursus wordt afgesloten met een erkend examen.

 

Neem contact op

 

 

Opleiding Gasmeten OX EX & TOX

Dagelijks werken veel mensen in ruimten waar de mogelijkheid bestaat dat de omgevingslucht gevaar voor verstikking, explosie, bedwelming of vergiftiging bevat. Voordat deze ruimten mogen worden betreden moeten deze eerst worden gemeten op aanwezigheid van deze gevaren.

Pas wanneer de omgevingslucht binnen bepaalde grenswaarden ligt, kan de ruimte veilig worden betreden. Veelal zijn dit besloten ruimten. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

Bij het werken in besloten ruimten is de gasmeetkundige de gene die de gasmetingen voor en tijdens de betreding uitvoert . Hiervoor heeft de gasmeetkundige een verantwoordelijke baan en moet hij van alle facetten van gasmetingen en het werken in besloten ruimten kennis nemen en herkennen in de praktijk.  Voor een veilige werksituatie is alleen het hoogste niveau acceptabel met een goed opgeleide gasmetkundige.

Tot de kerntaken van de gasmeetkundige is het uitvoeren van gasmetingen op zuurstofgehalte en het meten op aanwezigheid van explosiegevaar en gevaarlijke stoffen.  De gasmeetkundige interpreteert de gasmeetwaarden en rapporteert aan de opdrachtgevende partij. Hierdoor wordt de veiligheid van de werkers in de besloten ruimte gewaarborgd. De gasmeetkundige is naar behoren voor de werkzaamheden opgeleid en gecertificeerd.

Onze opleiding is conform de opleidingsgids risicovolle taken van de  Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). De opleiding wordt afgesloten met een formeel theorie en praktijkexamen. Het certificaat wordt on en offshore erkend in de petro chemische industrie.

De opleiding tot Gasmeter kan bij NIVI op afspraak worden gepland.

 

Neem contact op

 

Opleiding MVK

Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige.
NIVI is Hobéon gecertificeerd.

 

De MVK er in praktijk:

 • Opstellen RI & E
 • Ongevalsonderzoek
 • Adviesrapporten
 • Taak Risico Analysen
 • Gevraagd en ongevraagd advies
 • Inspecties
 • Toolboxen en opleidingsprogramma’s

Kortom een MVK is generalist

 

Toelatingseisen:

 • MBO diploma
 • MBO werk/denkniveau
 • Assessment met verklaring te kunnen denken op MBO niveau

 

Start opleiding:

De opleiding start in september en duurt tot juni het jaar daarop. Het betreft hier een dagopleiding van 8.30 uur tot 16.00 uur. Deze opleiding wordt verzorgt door eigen NIVI docenten.

 

Locatie:

NIVI Appingedam

 

Opbouw Opleiding:

7 modules onderverdeeld in theorie en praktijk.

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Groepsgrootte:

Maximaal 10 cursisten

 

De modules:

 • Introductie veiligheidskundige en arbozorg ( rapportagetechniek, presenteren en arbozorg)
 • Wet en Regelgeving en Risicobeheersing
 • BHV,Brandveiligheid en Ongevalsmethodiek
 • Arbeidsplaatsen en Arbeidsmiddelen
 • Gevaarlijke stoffen, fysische factoren en PBM
 • Fysieke belasting en Psychosociale arbeidsbelasting
 • Arbomanagement

 

De Praktijkopdrachten:

 • Arbozorg
 • Risicoinventarisatie & Evaluatie
 • Voorlichting en onderricht
 • Arbeidshygiene / Ergonomie
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Eindopdracht

 

Examinering:

 • 7 modulen ( 80% van de lessen volgen)
 • ( zelfstudie en cursorisch)
 • 5 praktijkdopdrachten
 • Schriftelijk theorie-examen 75 vragen
 • 1 eindopdracht
 • Verdediging voor de examencommissie

 

Neem contact op

 

Opleiding HVK

Veiligheid beperkt zich niet tot het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het houden van toolboxen en werkplekinspecties of het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door de complexiteit van bedrijfsprocessen is een integrale benadering op het gebied van risicomanagement noodzakelijk op alle niveaus in een organisatie.

Risicobeheersing op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn met elkaar verbonden en het managen ervan vereist deskundigheid, inzicht en analytisch vermogen.

 

Is de HVK-opleiding iets voor jou?

Is het jouw verantwoordelijkheid om arbeids- en bedrijfsveiligheid succesvol in alle processen van de organisatie te integreren? Dan kun jij je bekwamen als de veiligheidsprofessional die in verschillende branches waarde aan organisaties gaat toevoegen met kennis en kunde. Met de HVK-opleiding ontvang je de volledige bagage van kennis en kunde om jezelf waar te kunnen maken.

De HVK-er kan in vrijwel alle branches zijn of haar deskundigheid toepassen. Zo kun je professional worden in sectoren als:

 • Industrie
 • Arbo dienstverlening
 • Ontwerpbureau
 • Certificerende instelling
 • Verzekeringswezen
 • Overheid

 

Neem contact op

 

Allround Veiligheidswacht

De Allround Veiligheidswacht ziet er op toe dat de gemaakte werkafspraken zoals zijn opgenomen  in de werkvergunningen ook daadwerkelijk worden nagekomen. Als Allround Veiligheidswacht controleer je de werkvergunning en houdt je toezicht op de werkzaamheden. Natuurlijk staat de veiligheid hierbij voorop. Zo ben je onder andere verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten bij calamiteiten, het evacueren van mensen en het blussen van een beginnende brand.

 

Waar bestaat de opleiding uit:

Deze 5 daagse opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • VCA Vol
 • BHV ( levensreddend handelen, brandbestrijding)
 • Mangatwacht SSVV
 • Gasmeten SSVV
 • Examens

 

Overige informatie

Kosten: € 1.250,00 ( inclusief lunch, diploma etc.) exclusief 21% btw
Minimaal aantal deelnemers: 6

 

Neem contact op

 

 

Opleiding KAM-coördinator

De KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is als staffunctionaris verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf. In kleine bedrijven is de functie vaak een neventaak. Bij middelgrotere bedrijven is de functie vaak fulltime.

Heel grote bedrijven wijden vaak zelfs een hele afdeling aan KAM. Ook hangt de omvang van de functie af van hoe waardevol een bedrijf KAM vindt. Deze waarde wordt veelal bepaald door de omvang van risico’s en van eisen en wensen van belanghebbenden (stakeholders) van het bedrijf.

De opleiding tot KAM-coördinator start bij NIVI in september.

 

Neem contact op