Opleiding Gasmeten OX EX & TOX

Dagelijks werken veel mensen in ruimten waar de mogelijkheid bestaat dat de omgevingslucht gevaar voor verstikking, explosie, bedwelming of vergiftiging bevat. Voordat deze ruimten mogen worden betreden moeten deze eerst worden gemeten op aanwezigheid van deze gevaren.

Pas wanneer de omgevingslucht binnen bepaalde grenswaarden ligt, kan de ruimte veilig worden betreden. Veelal zijn dit besloten ruimten. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

Bij het werken in besloten ruimten is de gasmeetkundige de gene die de gasmetingen voor en tijdens de betreding uitvoert . Hiervoor heeft de gasmeetkundige een verantwoordelijke baan en moet hij van alle facetten van gasmetingen en het werken in besloten ruimten kennis nemen en herkennen in de praktijk.  Voor een veilige werksituatie is alleen het hoogste niveau acceptabel met een goed opgeleide gasmetkundige.

Tot de kerntaken van de gasmeetkundige is het uitvoeren van gasmetingen op zuurstofgehalte en het meten op aanwezigheid van explosiegevaar en gevaarlijke stoffen.  De gasmeetkundige interpreteert de gasmeetwaarden en rapporteert aan de opdrachtgevende partij. Hierdoor wordt de veiligheid van de werkers in de besloten ruimte gewaarborgd. De gasmeetkundige is naar behoren voor de werkzaamheden opgeleid en gecertificeerd.

Onze opleiding is conform de opleidingsgids risicovolle taken van de  Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). De opleiding wordt afgesloten met een formeel theorie en praktijkexamen. Het certificaat wordt on en offshore erkend in de petro chemische industrie.

De opleiding tot Gasmeter kan bij NIVI op afspraak worden gepland.