Opleiding HVK


Veiligheid beperkt zich niet tot het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het houden van toolboxen en werkplekinspecties of het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door de complexiteit van bedrijfsprocessen is een integrale benadering op het gebied van risicomanagement noodzakelijk op alle niveaus in een organisatie.

Risicobeheersing op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn met elkaar verbonden en het managen ervan vereist deskundigheid, inzicht en analytisch vermogen.

Is de HVK-opleiding iets voor jou?

Is het jouw verantwoordelijkheid om arbeids- en bedrijfsveiligheid succesvol in alle processen van de organisatie te integreren? Dan kun jij je bekwamen als de veiligheidsprofessional die in verschillende branches waarde aan organisaties gaat toevoegen met kennis en kunde. Met de HVK-opleiding ontvang je de volledige bagage van kennis en kunde om jezelf waar te kunnen maken.

De HVK-er kan in vrijwel alle branches zijn of haar deskundigheid toepassen. Zo kun je professional worden in sectoren als:

  • Industrie
  • Arbo dienstverlening
  • Ontwerpbureau
  • Certificerende instelling
  • Verzekeringswezen
  • Overheid